Dalaföreningens Spelmanslag

Spelmanslaget 1952
Spelmanslaget 1952
DALAFÖRENINGENS SPELMANSLAG har funnits i Stockholm sedan 1939. Vi firade alltså 60-års jubileum 1999. Redan när Dalaföreningen bildades, 1902, fanns spelmän, vilka ofta deltog i föreningens sammankomster och danskvällar där de bidrog med musik. Några av dessa bildade Musikkapellet Dalecarlia. Medlemmarna var säsongsarbetare vilket hade till följd att när de flyttade tillbaka hem, upplöstes kapellet. 1909 bildades en ny grupp. Dessa musikgrupper som kan ses som föregångare till dagens spelmanslag.1939 samlade Hjalmar Dallmer från Stora Tuna ett tiotal spelmän till ett spelmanslag. Ur detta lag bildades det s.k. Radiolaget med Knis Karl Aronsson från Leksand, Erik Klockar från Orsa, Gösta Bäckström från Rättvik, Nils Agenmark, bördig från Bingsjö och Hans Börtas från Rättvik. På 50-talet hade laget ett femtontal medlemmar vilket utökades till att i medeltal 25 spelmän var närvarande på övningarna i slutet av 70-talet.
Den 23 februari 1976 bildade spelmanslaget en egen underavdelning i Dalaföreningen. De fick då egen kassa och styrelse. Idag har spelmanslaget ca 40 medlemmar varav ca 25 är aktiva.
Genom åren har spelmanslaget haft ett flertal duktiga spelledare.
Spelmanslaget 1987
Spelmanslaget 1987

Dalaföreningens Folkmusikensemble kallas det samarbete som finns mellan kör, dansare och spelmän i Dalaföreningen. Målet är att främja sammanhållningen inom föreningen samt att ha kapacitet för större framträdanden, vilket har skett vid ett flertal tillfällen. Bl a på Musik vid Siljan.

En viktig funktion för spelmanslaget under åren som gått och idag är att förmedla dalamusiken så traditionsrikt som möjligt.

e-post till sidansvarig

Senast ändrad: 2006-02-10