Dalaföreningens Spelmanslag

Höstterminen 2018


Spelövningarna börjar måndagen den 27 augusti.

Lokal: Riddarsporren, Norrtullsgatan 12 M,
TB Odenplan

Spelövning kl 19.00-21.00 och därefter kaffe.

Ring eller maila till Ulla Lännerholm för upplysning av portkod.
ulla.lannerholm@hotmail.com
Mobil: 070/7163110

GÄSTSPELMÄN
Brodd Leif Andersson kommer måndagen den 10 sept.
Hadrian Prett kommer måndagen den 1 oktober.
Eva Karlsson kommer måndagen den 29 oktober.

Karin Norrfors kommer måndagen den 19 november.

e-post till sidansvarig

Senast ändrad: 2018-11-06